page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
سیستم های سولر خانگی

آفتاب - یک تأمین کننده نامحدود انرژی به شیوه های مختلف

با بیش از۳۰۰ روز و بیشتر از ۳۰۰۰ ساعت تابش آفتاب در یک سال، آفتاب یکی از مؤثر ترین منابع انرژی افغانستان به حساب می آید. پاک،

استفاده از انرژی سولر یک راه سازگار با محیط زیست و آب و هوا برای تولید انرژی با کمترین نیازمندی به حفظ و مراقبت است. بدون بهره برداری از منابع طبیعی و یا آلوده کردن محیط زیست فوتوولتیک ها به طور آسان از توان وسیع آفتاب استفاده کرده وآنرا به برق تبدیل میکند.

Background Image Splash Screen
سیستم های سولری (آفتابی) خانه

برنامه دوجانبه

در این برنامه، شما یک سیستم سولری خانه را بر روی یک خانه معمولی افغانی نصب میکنید. برای این کار، باید تصمیم بگیرید که سولر را در کجا قرار دهید، چگونه آنها را جهت دهی می کند و کدام زاویه بهتر کار می کند. در مرحله بعدی، با همه اجزای سیستم سولری خانه بیشتر آشنا خواهید شد. آیا میتوانید تقاضای یک خانوار را از طریق سیستم سولری خانه خود برآورده کنید؟

برنامه را شروع کنید

استفاده از انرژی آفتاب در خانه ها

نظر به نقشه راه (roadmap) انرژی قابل تجدید افغانستان تا سال 2032، 1500 میگاوات ظرفیت پلان شده از انرژی سولر بدست خواهد آمد که حدود ۳۰٪ تمام ظرفیت های پلان شده به حساب می آید. فوتوولتیک شعاع آفتاب را به طور مستقیم به برق تبدیل نموده و میتوان آن را در سر بام ها یا در روی زمین نصب کرد. در هردو حالت جهتِ سیستم های فوتوولتیک باید به طور مطلوب به طرف جنوب بوده و نباید کدام عنصر در نزدیکی آن باشد که به ماجول فوتووتلیک سایه بیندازد. یک سیستم فوتوولتیک میتواند خارج از شبکه، همراه با بطری یا بدون بطری کار کند و یا با استفاده از یک سیستم میتر اندازه گیری میتوان برق اضافی آن را به شبکه وصل نموده و به کمپنی توزیع کننده برق بفروش رساند. با این حال تا هنوز سیستم اندازه گیری توسط میتر در افغانستان موجود نیست.

سیستم های فوتوولتیک دارای قابلیت نصب و حفظ و مراقبت خیلی آسان را دارا میباشد. تأمین برق تا هنگامیکه تابش آفتاب وجود دارد، قابل اطمینان است. به این معنی که مشخصاً خانه ها و تجارت های که در جریان روز برق مصرف میکنند، بیشترین بهره را خواهند برد. برعلاوه استفاده از یک بطری به صاحب خانه یا تجارت توانایی ذخیره برق را داده تا در تاریکی نیز از آن استفاده کند. مخصوصاً خانه ها و تجارت ها در ساحات دور دست میتوانند بیشترین بهره را از فوتوولتیک یا به اصطلاح سیستم های سولر خانگی ببرند.

فوتوولتیک کافی جهت روشن نمودن رادیو یا چارج نمودن تلفن
سیستم فوتوولتیک در ولسوالی شیبر ، ولایت بامیان که درست نصیب و مراقبت شده است.
سیستم فوتوولتیک در ولسوالی یکاولنگ ، ولایت بامیان که بسیار عالی نصب شده است.
جهت گیری بسیار عالی به سمت جنوب، ساختمان محکم در  روی زمین و کیبل کشی خوب
کیبل ها باید بسیار خوب محافظت شوند تا یک سیستم فوتوولتیک تا مدت زیاد فعالیت داشته باشد.
سیستم های سولر خانگی را میتوان از گرد و خاک پاک کاری کرد تا برق مؤثر تر از آن تأمین شود.
کنترول کننده چارج جهت محدود نمودن اندازه چارج نمودن بطری ها یا اخذ برق از بطری ها.
حفظ و مراقبت مؤلد (صندوق سرخ) و دیگر بطری ها (6 صندوق روی میز)
فوتوولتیک کافی جهت روشن نمودن رادیو یا چارج نمودن تلفن
سیستم فوتوولتیک در ولسوالی شیبر ، ولایت بامیان که درست نصیب و مراقبت شده است.
0 / 0

فوتوولتیک کافی جهت روشن نمودن رادیو یا چارج نمودن تلفن

سیستم فوتوولتیک در ولسوالی شیبر ، ولایت بامیان که درست نصیب و مراقبت شده است.

سیستم فوتوولتیک در ولسوالی یکاولنگ ، ولایت بامیان که بسیار عالی نصب شده است.

جهت گیری بسیار عالی به سمت جنوب، ساختمان محکم در روی زمین و کیبل کشی خوب

کیبل ها باید بسیار خوب محافظت شوند تا یک سیستم فوتوولتیک تا مدت زیاد فعالیت داشته باشد.

سیستم های سولر خانگی را میتوان از گرد و خاک پاک کاری کرد تا برق مؤثر تر از آن تأمین شود.

کنترول کننده چارج جهت محدود نمودن اندازه چارج نمودن بطری ها یا اخذ برق از بطری ها.

حفظ و مراقبت مؤلد (صندوق سرخ) و دیگر بطری ها (6 صندوق روی میز)

فوتوولتیک کافی جهت روشن نمودن رادیو یا چارج نمودن تلفن

سیستم فوتوولتیک در ولسوالی شیبر ، ولایت بامیان که درست نصیب و مراقبت شده است.

0 / 0

فرصت های اصلی کدام ها اند؟

  • نصب و حفظ و مراقبت آسان.
  • مؤثر از نگاه قیمت، قابل اطمینان و راه حل پاک
  • قابلیت استفاده در ساحات دور دست
  • برای تجارت ها ظرفیت بزرگ ارائه میکند.
  • استفاده مؤثر از انرژی، به عنوان مثال سردکننده سولری یا واترپمپ سولری
  • میتواند با شبکه کوچک یکپارچه شود.