page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
شبکه ملی

شبکه ملی

شبکه برق موجوده در افغانستان به سه شبکه جداگانه دیگر تقسیم شده است. بر این اساس سیستم انتقال از هم جدا بوده، مرکب از از شبکه های مجزا از هم است که توسط انواع مختلف نیروگاه های برق و منابع مختلف وارداتی تأمین میشود. سیستم موجوده از بسیار جهات از جمله پوشش جغرافیایی، انعطاف پذیری و کفایت دارای کمبود میباشد. در عین حال قیمت منبع تأمین داخلی بلند است. فقط 30 فیصد خانه ها در افغانستان برق خود را از شبکه بدست می آورند.

افغانستان یک کشور کوهستانی بوده که 50 فیصد تمام زمین های وسیع آن در ارتفاع بلندتر 2000 متری میباشد. این اراضی یک چالش بزرگ فراراه مدیریت نمودن یک سیستم شبکه برق مرکزی است که به تمام جوامع این کشور برق تأمین میکند. بر اساس آمار کمپنی ملی برق افغانستان (د افغانستان برشنا شرکت) بیشتر از 50 فیصد نفوس (بیشتر از 19 میلیون) به شبکه برق دسترسی ندارند. با آنکه دولت برای سرمایه گذاری در یک سیستم شبکه مرکزی پلان گذاری کرده بود، مصارف بالا و اراضی کوهستانی کشور مانع این پلان است. سیستم انتقال فعلی پارچه پارچه بوده و متشکل از شبکه های مجزا که توسط تکنالوژی های مختلف تولید برق تأمین میشود، است.

برای تقاضای روز افزون برق در افغانستان، شبکه مرکزی نقش حیاتی را بازی میکند زیرا تقاضای ناخالص به طور متوسط سالانه 6 تا 9 فیصد از سطح فعلی آن در حدود 18,400 گیگاوات در ساعت افزایش می یابد که این میزان نیازمندی تأمین 3,500 میگاوات ظرفیت برق نصب شده در سال 2032 را نشان میدهد.

در سال 2012 تقریبا 520 میگاوات ظرفیت انستال شده برای تولید برق وجود داشت که تقریبا 3,086 گیگاوات در ساعت محسوب میشود. سیستم تأمین موجوده برق از بسیار جهات از جمله پوشش جغرافیایی، انعطاف پذیری، کفایت و قیمت دارای کمبود میباشد. این امر باعث وابستگی زیاد واردات برق از کشور های همسایه است که توسط تولیدات داخلی همانند تأمین برق توسط بند های برق افغانستان همکاری می شود. در حال حاضر تفاوتی زیادی بین عرضه و تقاضا است و این خلا روز به روز در حال بزرگ شدن است. به عنوان یکی از راههای پرداختن به این معضل، حکومت افغانستان در حال راه اندازی پروژه های خورد و بزرگ با استفاده سیستم های فوتوولتیک است تا برای رفع نیازمندی کشور به برق کمک کند. (RENP) - پالیسی انرژی قابل تجدید - هدفی را برای ایجاد انرژی قابل تجدید با ظرفیت ۴۵۰۰-۵۰۰۰ میگاوات تا سال ۲۰۳۲ تعیین کرده است. بررسی های دولت نشاندهنده این است که بهترین گزینه برای فراهم نمودن انرژی، از طریق استفاده از منابع قابل تجدید و توسعه سیستم شبکه غیر متمرکز میباشد که دارای انعطاف پذیری بیشتر بوده و حتی میتوان برای مناطق دور دست نیز دسترسی به برق را فراهم کرد. منابع برق برای این نوع راه های حل غیر متمرکز میتواند نظر به ضرورت جامعه و موقعیت جغرافیایی تغییر کند

Background Image Splash Screen
شبکه ملی

برنامه دوجانبه

در این برنامه، شما مسئول توسعه سیستم برق افغانستان خواهید بود که قابل اطمینان، قابل خرید و پاک باشد. آیا میتوانید 100 فیصد خانه های افغانستان را بر اساس انرژی های قابل تجدید وصل سازید؟

برنامه را شروع کنید

در باره شبکه های برق- یک معلومات کوتاه از عملکرد و اجزای آنها.

شبکه برق یک شبکه بهم پیوسته است که برق را از تولید تا مصرف کنندگان مختلف تأمین میکند. شبکه های برق می توانند انواع مختلفی مثل شبکه های کوچک منطقوی یا شبکه های مایکرو تا شبکه های ,وسیع ملی یا بین المللی داشته باشند، اما ساختار اساسی آنها اکثراً در همه جا یکسان است - برق از یک طرف تولید می شود و از طرف دیگر مصرف می شود. شبکه در این بین وظیفه انتقال برق را بر عهده دارد. برای یک شبکه فعال ضروری است که به طور مداوم در تعادل نگه داشته شود. این بدان معنی است که فقط به همان اندازه که تولید می شود می توان از شبکه برق برداشت و برعکس آن.

هرچه شبکه بزرگتر شود، پروسه پایدار نگه داشتن شبکه مغلق و پیچیده تر میشود.

اجزای اساسی شبکه عبارتند از

 • نیروگاه های برق برای تولید برق - معمولی یا قابل تجدید
 • مصرف برق - به صورت انفرادی، تجاری، صنعتی
 • لاین یا کیبل های برق
 • پایه برق یا برج
 • ترانسفارمر استیشن ها برای مدیریت ولتاز بلند، متوسط و پایین.
ترانسفارمر توزیع در ولسوالی هزارسمچ ولایت تخار
تا رسیدن برق به مصرف کننده، راه طولانی وجود دارد - رسیدن به ساحات دوردست میتواند بسیار قیمت تمام شود.
شبکه برق به ولسوالی هزار سمچ ولایت تخار رسیده است.
شرایط سخت و اراضی ناهموار در شمال شرق افغانستان جهت اعمار یک شبکه انتقال
برج برق در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان.
لین های توزیع دو قریه آبخوره را در ولسوالی بهارک بهم وصل کرده اند.
ترانسفارمر توزیع در ولسوالی هزارسمچ ولایت تخار
تا رسیدن برق به مصرف کننده، راه طولانی وجود دارد - رسیدن به ساحات دوردست میتواند بسیار قیمت تمام شود.
0 / 0

ترانسفارمر توزیع در ولسوالی هزارسمچ ولایت تخار

تا رسیدن برق به مصرف کننده، راه طولانی وجود دارد - رسیدن به ساحات دوردست میتواند بسیار قیمت تمام شود.

شبکه برق به ولسوالی هزار سمچ ولایت تخار رسیده است.

شرایط سخت و اراضی ناهموار در شمال شرق افغانستان جهت اعمار یک شبکه انتقال

برج برق در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان.

لین های توزیع دو قریه آبخوره را در ولسوالی بهارک بهم وصل کرده اند.

ترانسفارمر توزیع در ولسوالی هزارسمچ ولایت تخار

تا رسیدن برق به مصرف کننده، راه طولانی وجود دارد - رسیدن به ساحات دوردست میتواند بسیار قیمت تمام شود.

0 / 0

فرصت های اصلی کدام ها اند

 • دسترسی به برق مؤثر از نگاه قیمت
 • تأمین برق مطمئن برای تعداد فزاینده مردم
 • فرصت های تجاری در سطع محلی یا ملی
 • هنگامیکه خانواده ها به برق دسترسی دارند، پیشرفت اجتماعی بوجود می آید.
 • هنگامیکه تجارت ها به برق مطمئن 24 ساعته دسترسی دارند، رشد اقتصادی بوجود می آید.
 • یکپارچه سازی و متعادل نمودن برق قابل تجدید